s e r v e i s    d' a r q u i t e c t u r a

separador

Estudi d'arquitectura que es dedica a la redacció de projectes d'obra nova, reforma i ampliació d'habitatges uni/plurifamiliars, oficines, hostaleria, paisatgisme, interiorisme, etc...

Desenvolupem i busquem un diàleg espacial amb solucions per a una arquitectura local i conscient, projectant edificis bioclimàticos i "low energy" integrats amb els sistemes constructius sostenibles tradicionals o modulars com l'entramat d'estructura lleugera amb fusta_LWF (light wood frame) o acer_LSF (light steel frame) i les estructures laminades de fusta_CLT (cross laminated timber), respectant així el nostre entorn amb edificis de baix impacte ambiental i per el benestar dels seus usuaris.